tussen woning Feb04

tussen woning

Voor een jong stel ontwerpt AB101 een tussenwoning in Amsterdam. Omdat er een beperkt budget is wordt er gedacht aan materialen die geen afwerking meer nodig hebben, zoals betonsteen wanden en houten vloeren. Een open trap en een vide zorgen een vrije woningindeling. De bovenste verdieping wordt ingezet als hoofdslaapkamer met walk in closet. Deze verdieping heeft een eigen dakterras uitkijkend over het park. Momenteel zijn we bezig met het voorlopig...

Bos Uyterlinde

Voor en met Harvey Otten werkt AB101 aan de realisatie van een vrijstaande woning in een bosrijke omgeving. Op een voormalig bedrijventerrein verrijst een kleine woonbuurt. Vanaf het gemeenschappelijke binnenterrein daal je via een hellingbaan naar de entree. De auto’s staan hier min of meer verborgen geparkeerd. Via het trappenhuis valt licht in de hal en wordt je naar een open woonverdieping geleid. Door middel van grote schuiframen staat de hoge woonkamer in verbinding met het omliggende bestaande bos. De vergunning voor het project is verleend. Momenteel wordt gewerkt aan de...

huisartsenpraktijk Jan13

huisartsenpraktijk

Met studio Kobalt heeft AB101 een ontwerp gemaakt voor een huisartsenpraktijk in een voormalig winkelpand te Weert. De wensen en eisen van een huisartsenpraktijk zijn zorgvuldig ingepast in de beschikbare ruimte. Naast hele pragmatische uitgangspunten als de benodigde toegankelijkheid en werkruimte voor zorgverlening, speelt de relatie tussen cliënt en huisarts een belangrijke rol. Het ontwerp is nader uitgewerkt en uitgevoerd door...

herbestemming

  Voor en met Ted Schulten is AB101 bezig met een vervolg studie voor hergebruik van het voormalige zorgcomplex in Noord Holland. Het gaat om het in 3D BIM modelleren van de bestaande toestand en het in overleg met de opdrachtgever onderzoeken van doelgerichte ingrepen om het complex geschikt te maken voor een 2e leven als...

kleedkamers Roda ’46 Sep02

kleedkamers Roda ’46...

Voor voetbalvereniging Roda ’46 te Leusden heeft AB101 in opdracht van Schoonderbeek Bouw b.v. meegewerkt aan de herbouw van het kleedkamergebouw. Het oorspronkelijke gebouw is door brand verloren gegaan. De herbouw heeft dezelfde uitstraling, maar is uitgebreid en heeft een aangepaste materialisering en indeling om weer een lange tijd intensief te kunnen worden gebruikt. foto’s volgen....

Speel Tuin Gebouw

Voor en met ANA architecten hebben we een uitgebreide renovatie van het speeltuin gebouw op het Barentszplein in Amsterdam ontworpen. In nauwe samenwerking met het stadsdeel hebben we nadrukkelijk de relatie met het plein en de speeltuin versterkt. In het ontwerp hebben we een houten lint om het gebouw gewikkeld dat zichzelf uitstrekt om het plein. Daarnaast hebben we 2 paviljoens op het plein toegevoegd die dezelfde kenmerkende materialisering hebben als het nieuwe gebouw. Het ene paviljoen markeert de beoogde hoofdentree, de andere vormt een tribune en uitkijkpunt van waar je over het IJ kunt kijken. Het nieuwe gebouw krijgt een A label qua energie, een groen dak en zonnepanelen. Deze laatste komen op de kenmerkende dakkapellen die het gebouw meer karakter en massa geven. De bouw is in volle gang en in het parool is er al een lovend artikel over de speeltuin verschenen. http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAM-WEST/article/detail/3724960/2014/08/26/De-perfecte-speeltuin-op-het-Barentszplein-ook-voor-ouders.dhtml fotografie: Bart van...

FG 42 Aug29

FG 42

In Utrecht heb ik een renovatie en uitbreiding van een woning ontworpen voor een beperkt budget. De woning opgeleverd in 1940 in de eerste maanden van de oorlog is altijd verhuurd geweest en dus nooit ingrijpend gerenoveerd. Met gepaste ingrepen is er een ruime woonkeuken ontstaan. De uitbreiding van 2,5 mtr. is uitgevoerd met houten delen. Voor de uitbouw staat nog een deel van de oude muur van de voormalige keuken. Als zonwering is een buiten gordijn gebruikt die ook achter deze resterende wand kan worden weggeschoven. Op de verdieping wordt de woning breder doordat deze als poortwoning over de toegang van het achterpad is gebouwd. De hal op de verdieping is oorspronkelijk al heerlijk licht doordat deze aan de gevel ligt. Er is een geheel nieuwe badkamer gerealiseerd. De douche en het bad zijn opgenomen in een ruimte binnen de ruimte, waardoor de oude looplijn naar het balkon is behouden. De wanden in de badkamer zijn voorzien van stucwerk, maar de binnenkant van de natte ruimte is betegeld met dezelfde tegels als op de vloer, waardoor er een sterke intieme ruimte ontstaat. Door de schacht en de cv op zolder te verplaatsen kijk je bij het naar boven (en naar beneden) lopen rechtstreeks naar buiten door de bestaande raamstrook. De zolder is volledig geïsoleerd met houtvezel cellulose isolatie en vervolgens afgewerkt met OSB vanwege het extra comfort in de zomer. Hier is een werkkamer met vliering als apart volume in geplaatst, zodat er een ruime slaapkamer overblijft. De nok en riante hoogte blijven in de slaapkamer en op de trap zicht- en...

BUIKSLOTERHAM

Met en voor XOOMlab collega’s BO6 architecten en BNB architecten heb ik het project  Black Jack (kavel 21A, Buiksloterham te Amsterdam) vanaf het voorlopig ontwerp in 3D BIM uitgewerkt en begeleid tot de uitvoering. Black Jack is een bottom-up architecten initiatief dat een kavel heeft weten te verwerven in het transitiegebied Buiksloterham te Amsterdam Noord. Het is een vorm van collectief particulier en zakelijk opdrachtgeverschap, waarbij op kostprijs basis ontwikkeld wordt. In Sprangers bouwbedrijf is een belangrijke partij gevonden die participeert als financierder en bouwteampartner om de kostprijs beheersbaar en inzichtelijk te houden. Dezelfde beheersbaarheid en ketensamenwerking is de reden om het project in 3D BIM uit te werken. Het ontwerp bestaat uit een hoog hoofdgebouw en een laagbouw van 3 lagen met 6 units. Samen vormen ze een hoek die een binnenterrein omsluit. Het is een functioneel ontwerp, waarin basiskwaliteiten als extra vrije hoogte, flexibiliteit, uitzicht en buitenruimte de belangrijkste randvoorwaarden zijn. Dit wordt afgezet tegen lage bouwkosten om een lage instap voor de participanten te realiseren. Het hoofdgebouw bestaat uit units van ca. 50 m² die te schakelen zijn tot grotere eenheden. Elke unit kan op zichzelf functioneren als woon- en/ of werkruimte. Rondom zijn balkons aangebracht die tevens dienst doen als passieve zonwering en gedeeltelijk zorgen voor een veilige vluchtweg.   Voor meer informatie: www.blackjackbsh.nl...

CPEI

CPEI staat voor Collectief Particuliere EIlandontwikkeling en is een initiatief dat inspringt op de beslissing van de gemeente Amsterdam om het eiland van IJburg fase 2 te realiseren. Het initiatief is door ons genomen uit de overtuiging dat er nu ruimte is voor toekomstige bewoners en gebruikers om vanaf de eerste zandkorrel mee te denken en te beslissen over hun omgeving. Hierdoor ontstaat de vrijheid voor mensen om zelf initiatief te tonen en maatwerk invulling te geven aan het eiland. Om dit mogelijk te maken is CPEI als platform ingericht. Met geïnteresseerde IJburgers, betrokken ambtenaren, gedreven politici en vrijdenkende professionals wordt gediscussieerd over de kansen en bedreigingen, voor- en nadelen. Met een even diverse en variërende groep mensen wordt geprobeerd de weg vrij te maken voor een ontwikkeling die sterk afwijkt van tradities. Onze overtuiging is dat een dergelijke nieuwe wijze van planvorming kansen bied voor meer betrokkenheid, kwaliteit, geleidelijkheid, financiering, energie en actualiteit.   zie voor meer informatie: www.cpei.nl    ...

WIERINGERWERF

Voor een zorginstelling in Wieringerwerf bekijk ik met Ted Schulten architecten de mogelijkheid om een deel van het complex om te zetten in woongroepen voor psychogeriatrische zorg. Dit is nu nog niet aanwezig binnen de zorginstelling. In het onderzoek wordt in samenwerking met de zorgaanbieder en de gebouweigenaar (de opdrachtgever Bouwcompagnie) nadrukkelijk gekeken naar de beste situatie voor de cliënten. Het bestaande gebouw wordt creatief ingezet bij afwegingen over groepsgrootte, kamergrootte, voorzieningen op groep en kamerniveau. Alles wordt gewogen op het meest wenselijke scenario voor de patiënt binnen de kaders die het huidige gebouw geeft. Ted Schulten heeft op een andere locatie een aantal keer meegelopen om de beleving van zowel patiënt als zorgverlener goed te doorgronden. Ervaringen van andere locaties worden meegenomen.   Een van de scenario`s gebruikt de `bloemkool` vorm van het gebouw als aanleiding om de woongroepen te concentreren rond een dwaaltuin. Deze kan ingezet worden voor het welzijn van de patiënten en doorbreekt de ruimtelijke beperkingen van een kleine woongroep met buitenruimte. We proberen collectieve ruimte op te verdelen over de woongroep in kleinere herkenbare plekken, zodat de corridors worden opgeknipt en een ieder zijn of haar plek kan vinden. De woongroepen krijgen een eigen voordeur en het liefst direct van buiten bereikbaar. Dit zorgt voor een huiselijke schaal en herkenbaarheid voor de naasten.   Momenteel zijn we op deze wijze nog bezig met het gezamenlijk definiëren van het programma. In plaats van het omschrijven van een ideale situatie tekenen we het programma op maat, rekening houdend met de randvoorwaarden van het gebouw. De eerste serieuze conclusie is dat het gebouw goed geschikt is te maken voor deze specifieke vorm van zorg....

XOOMlab Okt26

XOOMlab

Als AB101 heb ik mij aangesloten bij het XOOMlab. Hier vind ik naast een werkplek, een actieve samenwerking met collega’s. Het XOOMlab is een creatief platform op IJburg, Amsterdam. Alle bureaus op de vloer hebben een relatie met de bouw. Als architect, interieurontwerper, stedenbouwkundige, conceptontwikkelaar en/ of projectleider. We delen kennis, ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast worden de krachten regelmatig gebundeld in samenwerkingen. CPEI is een voorbeeld van een project dat geheel uit het XOOMlab collectief is voortgekomen. Momenteel wordt er gewerkt aan een breed scala van projecten waaronder grote, kleine, renovatie, nieuwbouw, kantoren, onderwijs, onderzoek, zorg, wonen en collectief zakelijk en collectief particuliere opdrachten.        ...

ENVELOP 7

Voor Dirk Jan Borski van BNB architecten heeft AB101 vanaf het voorlopig ontwerp tot en met de werkfase gewerkt aan Envelop 7 te Zeeburgereiland, Amsterdam. Het ontwerp voorziet in 30 appartementen in de sociale huursector op een compact kavel. De zaagtand structuur zorgt voor ruime balkons en privacy richting de buren. Door de ‘kijkers’ ontstaat er onderscheid tussen onder- en bovenbouw zonder dat de eenheid verloren gaat. Dit zorgt voor een sterke oriëntatie op de omgeving en goede relatie met de straat. Door een verhoging ontstaat aan de voorzijde een beschutte privé ruimte die als buffer tussen trottoir en woning functioneert. Woningcorporatie Ymere en Smit’s Bouwbedrijf zijn onder de noemer V.O.F. Zeedelta, gezamenlijk opdrachtgever.              ...

VH 139 Apr23

VH 139

Voor particuliere opdrachtgevers heeft AB101 i.s.m. Alles of Iets woonadvies een dakopbouw over de volledige 2e verdieping van een woning ontworpen. Het ontwerp voorziet in 2 extra slaapkamers. De hal wordt handig dubbel gebruikt als walk-in closet, waardoor de slaapkamer een mooie heldere ruimte is gebleven. Door de hal open te houden komt daglicht van voor en achter het trappenhuis binnen en is het in de warme zomerdagen goed mogelijk om dwars te ventileren door ramen tegen over elkaar open te...

NOORDHOVE

Voor Ted Schulten architecten heeft AB101 gewerkt aan het vernieuwen en uitbreiden van winkelcentrum Noordhove te Zoetermeer. Het bestaande verouderde winkelcentrum wordt uitgebreid met extra vloeroppervlak en een discounter supermarkt. Er zijn verschillende scenario’s onderzocht, waaronder diverse varianten van woningen boven de winkels, ontsluiting en parkeermogelijkheden. Dit project is gestopt vanwege de overgang van het winkelcentrum naar een andere eigenaar.  ...

BSO HIPHOP Apr18

BSO HIPHOP

Met Ted Schulten heeft AB101 het interieur van de buitenschoolse opvang HipHop te Purmerend ontworpen. AB101 is eerder ook onder Ted Schulten architecten betrokken geweest bij het ontwerp en de uitwerking van het exterieur. Het ontwerp voorziet in een heldere plattegrond voor 4 stamgroepen. Hier tussen liggen ruimten verborgen met een extra trap, waardoor alle ruimten met verschillende thema’s in gebruik met elkaar zijn verbonden. De strikte stedenbouwkundige randvoorwaarden hebben een compact ontwerp tot gevolg. Door dubbel ruimte gebruik wordt zoveel mogelijk uit de oppervlakte gehaald. Zo is de technische ruimte verborgen in een kast en is de benodigde ruimte voor onderhoud van de installatie toegevoegd aan de naastgelegen ruimte. In de entreehal is de zijwand uitgevoerd in een doorlopende kastenwand met daarin de meterruimten, bergruimte, schoonmaakkast en keuken. De kast is bekleed met corklinoleum en geperforeerd MDF en heeft daarmee ook een akoestische functie en een rol als prikbord. In plaats van een ruimteverslindend tochtportaal met een vingergevaarlijke deur is gekozen voor kunststof flappen. Met dit alles sluit het robuuste ontwerp aan op de wens van Partou om een buitenschoolse opvang te realiseren die ook de oudere kinderen van de basisscholen aanspreekt. fotografie: Kees...

NYESCAGHA

Voor en met Ted Schulten architecten werkt AB101 aan de herbestemming van het Nye Scagha complex te winkelmadepark. AB101 is eerder ook onder Ted Schulten architecten betrokken geweest bij het ontwerp en de uitwerking van het stedenbouwkundig plan. De herbestemming van het inmiddels voormalige zorgcomplex richt zich op de ontknoping van 3 gebouwen in het midden van het stedenbouwkundig plan winkelmadepark. Voor de 3 afzonderlijke gebouwen zijn de kwaliteiten en kansen beoordeeld in een studie naar woningtypologieën en doelgroepen. Er zijn voor elk gebouw diverse scenario’s die nader worden beoordeeld op financiële haalbaarheid, afzet mogelijkheden in de markt en woonkwaliteit. Tevens zijn er nog mogelijkheden voor kleinschalige bedrijvigheid of zorg.       ...

VOLKSPOORT Apr18

VOLKSPOORT

Dit project is de afsluiting van mijn studie aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam en markeert daarmee een einde van een inspirerende periode van werken en leren tussen ervaren en inspirerende aankomende architecten. Het ontwerp laat een mogelijkheid zien om het bestaande initiatief voor een Huis van de Democratie vorm te geven. Uitgangspunt van het ontwerp is dat het Binnenhof geldt als focuspunt van onze democratie en dat een publieke component hiervan, aansluiting moet vinden op dit Binnenhof. De locatie is de Hofplaats geworden. Het gebouw wordt in delen gesplitst, waardoor de hofplaats zelf kwaliteit krijgt en onderdeel wordt van dit cultureel centrum voor de democratie. Het programma is gescheiden in een basisroute langs de gevel met exposities en een kern met activiteitenruimten voor een wisselend en interactief programma. De route langs de gevel waarborgt een transparant gebouw en door wisselende vloerhoogtes ontstaat een sterke relatie tussen deze route en de activiteitenruimten. Begeleiding: Bart van der Vossen (mentor) Micha de Haas Peter Defesche Impressie:...

LANDHUIS HAAGWIJK Apr16

LANDHUIS HAAGWIJK

Voor de architectuurmanifestatie Haagwijk is door AB101 een collectief woongebouw ontworpen. Tussen het plan voor het in ere herstellen van Landgoed Haagwijk en de oorspronkelijke situatie zit een belangrijk verschil. In tegenstelling tot de oorspronkelijke situatie wordt het landgoed in de toekomst gedeeld met recreatiepubliek. In dit ontwerpvoorstel neemt het landhuis wel zijn klassieke positie dwars op de laan in, maar de laan is onder het gebouw doorgetrokken tot de vijver, waardoor er een zichtlijn door het gehele landgoed ontstaat. Zo kan elke bezoeker de centrale positie van landheer innemen. Het ontwerp voorziet in vrij indeelbare plattegronden, waardoor de woningafmetingen en inrichting naar behoefte kunnen worden bepaald. Er is gekozen voor deze variant op collectief particulier opdrachtgeversschap (CPO) om een lage instapdrempel te realiseren voor participanten. Het is een keuze voor een collectief beeld en individuele vrijheid. Deze vrijheid en flexibiliteit is ook aanwezig voor wijzigingen in de toekomst of gedurende het proces. Het ontwerp is niet geselecteerd voor de...