onderzoek winkelmadepark

Categorie
project, project ondersteuning, verbouw, wonen, XOOMlab

Voor de corporatie Wooncompagnie onderzoekt AB101 met Ted Schulten architecten de mogelijkheden van hergebruik en transformatie van de diverse gebouwen op het winkelmadepark, te Hollands Kroon. Het park bevat 7 voormalig zorggebouwen uit verschillende tijden met verschillende tussentijdse verbouwingen. Wij onderzoeken de mogelijkheden om de diverse gebouwen her te gebruiken. We hebben alle gebouw in 3D getekend. De getoonde vogelvlucht geeft de huidige situatie weer. Op basis van de 3D modellen doen we verschillende studies naar indeling en woningplattegronden. Tevens kijken we naar de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing.

In het verleden hebben we op basis van een gewonnen selectie ook samengewerkt aan het ontwerp van een stedenbouwkundig plan. Deze ontwikkeling is helaas gestrand op de veranderende regels voor corporaties en de financiële crisis.