Categorie
project, wonen

Voor een familie bedrijf dat huizen verhuurt op Vlieland werken we aan een vervangende vakantiewoning. Het oorspronkelijke ‘mierennest’ was de eerste woning van het familiebedrijf, maar bij een ingrijpende verbouwing bleek dat de staat van de woning te slecht was om het te behouden. Nadat de eerste ontwerpen voor een vervangende woning stranden bij de gemeente, is AB101 benaderd om te helpen. Het voorlopig ontwerp is inmiddels gereed en heeft grotendeels de goedkeuring van de gemeente. De uitdaging in de opgave ligt in het maximeren van het programma voor verhuur, met behoud van een kleinschalig karakter. Het kavel is om te beginnen, prachtig. De hoge ligging met ideale zon-oriëntatie geeft een mooi uitzicht over de bossen en lager gelegen woningen. Op het bestaande terrein wordt de privacy van de lager gelegen woningen gewaarborgd door begroeiing. Door de opzet van de woning in een L-vorm wordt daarnaast ook de oriëntatie verschoven naar zichtlijnen langs andere woningen. Vanaf het toegangspad zorgt deze draaiing voor 2 begeleide zichtlijnen naar de omliggende bossen en is er geen enkele gevel die geen zon te zien krijgt. Tegelijk verwijst het ontwerp vanaf deze zijde terug naar het oude mierennest. Dit wordt ook versterkt door gebruik te maken van riet voor de kap. De L-vorm zorgt ook voor een beschut terras, dat geborgenheid geeft in het verder niet afgebakende landschap van vakantiewoningen. Een pergola bied mogelijkheden voor bescherming tegen zon en wind. In het ontwerp wordt een dalletje in het terrein benut om een niet opvallend souterrain te realiseren. Het terras wordt voor de gevel van het souterrain doorgezet, waardoor de hoogte van de woning optisch bij 1-laag met kap blijft.