BIM / werkwijze

Categorie
over AB101, project ondersteuning

Wij werken standaard in 3D. BIM is een gereedschap dat wij inzetten om de kwaliteit van ons eigen werk en de dienstverlening te verhogen. Gevels, doorsneden, plattegronden en details zijn op elkaar afgestemd. Oppervlakten en inhouden zijn geautomatiseerd opgenomen in onze werkwijze en daarom altijd actueel. Door deze werkwijze, kunnen wij snelle ontwerpstudies en visualisaties maken en deel onderwerpen beter communiceren. We maken nu veelvuldig gebruik van VR en 3D ervaringen om de opdrachtgever mee te nemen in het proces, ontwerpkeuzes en het beoogde resultaat.

 

BIM is ook een gereedschap dat ingezet kan worden om het proces beter te beheersen en de faalkosten te reduceren. Hier komen de belangen van diverse partijen (opdrachtgever, adviseurs en aannemer) bij elkaar. Het vergt een zorgvuldige afstemming van ambitie, functionaliteit en proces. Wij zijn voorstander van de open BIM’ ‘werkmethodiek, waarbij alle partijen in hun eigen methodiek werken en de werkzaamheden centraal (neutraal) worden afgestemd. De gesloten BIM methodiek, waarbij alle partijen rechtstreeks in 1 gezamenlijk model werken, vergt veel meer organisatie en wordt in ons optiek pas interessant als een project een zeer grote schaal of complexiteit heeft.

 

In de praktijk is onze ervaring dat het BIM-proces het best in 2 delen kan worden geknipt. Dan gaat het namelijk in de eerste fase over de opbouw van een model ‘als beloofd’. Waarin het detailnivo ondergeschikt is aan het proces en het uitwerken van het programma van eisen. In deze ontwerpfases kunnen grote wijzigingen plaats vinden en is het niet praktisch om modellen van leveranciers en adviseurs te integreren in 1 vervolgens moeizaam te bewerken model. Dit betekend niet dat er geen controle, coördinatie en afstemming in 3D plaats vind. Dit vind plaats door de modellen over elkaar heen te leggen (al dan niet met geautomatiseerde controle van parameters en conflicten). In de bouwvoorbereiding kan dan een model worden opgebouwd ‘als gebouwd’. Hierin kunnen de deelmodellen van adviseurs worden samengevoegd en stukje bij beetje worden vervangen door onderdelen van de leveranciers. Dit model is tevens een model voor revisie en kan worden meegenomen in de beheer fase van een gebouw.

 

Grofweg onderscheiden wij 5 nivo’s van de mogelijkheden van BIM voor een project. Het in de praktijk toe passen van deze nivo’s is sterk afhankelijk van de teams van adviseurs die worden samengesteld. Het is dan ook verstandig om de mogelijkheden van BIM proportioneel in verhouding tot het project in te zetten.

 

NIVO 1.KLEIN BIM

• ontwerpgereedschap

• 3D tekenen: plattegrond = gevel = doorsnede

• automatisering informatie: zonnestudie, oppervlakten, hoeveelheden

• wat je ziet is wat je krijgt > alles is zichtbaar

• eigen controle kwaliteit model

NIVO 2. CONTROLE EN AFSTEMMING ADVISEURS

• 3D afstemmen: kanaal Ø 110 = kanaal Ø 110 (i.p.v. stippellijn en tekst)

balk HEA 120 = balk HEA 120 (i.p.v. stippellijn en tekst)

gat in de vloer = gat in de vloer (i.p.v. stippellijn en tekst)

• 3D delen: alle beschikbare informatie wordt gedeeld.

• 3D visuele controle

• 3D clash controle: op afstemming elementen tussen adviseurs en derden

• 3D clash controle: op kwaliteit model t.b.v. hoeveelheden (dubbele elementen)

• 3D clash controle: op regelgeving

• 3D clash controle: op pakket van eisen

NIVO 3. GEBRUIK VAN INFORMATIE

• hoeveelheden t.b.v. controle calculatie

• hoeveelheden t.b.v. milieu prestatie berekening

• hoeveelheden t.b.v. calculatie

• controle programma van eisen

• controle bestemmingsplan (BVO/ GBO)

NIVO 4. ALS GEBOUWD ( WERKVOORBEREIDING )

• 3D samenvoegen elementen van leveranciers en onderaannemers

• 3D controleren van elementen van leveranciers en onderaannemers op maatvoering en

aansluitingen

• 3D clash controle

NIVO 5. 4D-5D-6D

• koppelen 3D model aan externe programma’s t.b.v. bijvoorbeeld:

– bouwplanning

– energie beheer

– meerjaren onderhoud prognoses

– bestek

– EPG berekening