Category
over AB101, project ondersteuning

Wij werken standaard in 3D. BIM is een gereedschap dat wij inzetten om de kwaliteit van ons eigen werk en de dienstverlening te verhogen. Gevels, doorsneden, plattegronden en details zijn op elkaar afgestemd. Oppervlakten en inhouden zijn geautomatiseerd opgenomen in onze werkwijze en daarom altijd actueel. Door deze werkwijze, kunnen wij snelle ontwerpstudies en visualisaties maken en deel onderwerpen beter communiceren. We maken nu veelvuldig gebruik van 3D en virtual reality om de opdrachtgever mee te nemen in het proces, ontwerpkeuzes en het beoogde resultaat.

BIM is voor ons ook een gereedschap voor samenwerking. Het kan ingezet worden om het proces beter te beheersen en de faalkosten te reduceren. Hier komen de belangen van diverse partijen (opdrachtgever, adviseurs en aannemer) bij elkaar. Het vergt een zorgvuldige afstemming van ambitie, functionaliteit en proces. Wij zijn voorstander van de open BIM’ ‘werkmethodiek, waarbij alle partijen in hun eigen methodiek werken en de werkzaamheden centraal (neutraal) worden afgestemd. De gesloten BIM methodiek, waarbij alle partijen rechtstreeks in 1 gezamenlijk model werken, vergt veel meer organisatie en wordt in ons optiek pas interessant als een project een zeer grote schaal of complexiteit heeft.