verbouw zorgcentrum, Wieringerwerf

Category
project, project ondersteuning, verbouw, wonen

De transformatie van zorgcomplex Lelypark in Wieringerwerf is ontstaan uit een onderzoek met Ted Schulten architecten naar de mogelijkheid om een deel van het complex om te zetten naar kleinschalige woongroepen voor psychogeriatrische zorg. Dit waren tot voor kort nog de klassieke lange gangen met individuele cliëntenkamers. De overige delen bestaan uit zelfstandige huur en koop appartementen. In het onderzoek is in samenwerking met de zorgaanbieder (woonzorggroep Samen en de gebouweigenaar (de opdrachtgever Wooncompagnie) nadrukkelijk gekeken naar de beste situatie voor de cliënten. Het bestaande gebouw is als basis gebruikt bij afwegingen over groepsgrootte, kamergrootte, voorzieningen op groep en kamerniveau. Alles is gewogen op het meest wenselijke scenario voor de patiënt binnen de kaders van het huidige gebouw. We hebben voor dit project o.a. op een andere locatie een aantal keer meegelopen om de beleving van zowel patiënt als zorgverlener goed te doorgronden.

In het huidige scenario wordt de ‘bloemkool’ vorm van het gebouw gebruikt als aanleiding om de woongroepen te concentreren rond een beleeftuin. Deze kan ingezet worden voor het welzijn van de patiënten en doorbreekt de ruimtelijke beperkingen van een kleine woongroep met buitenruimte. De woongroepen krijgen een eigen voordeur en worden het liefst direct van buiten bereikbaar. Dit zorgt voor een huiselijke schaal en herkenbaarheid voor de naasten. Deze hebben als bezoekers en mantelzorger een belangrijke rol bij de zorg en moeten zich thuis kunnen voelen. Alle woongroepen krijgen een centrale woonkamer met een keuken, een ruime eet- en zithoek en een directe toegang tot de tuin. Bij de entrees hebben we een vestibule, waar een bijzondere extra verblijfplaats wordt gemaakt. Zo wordt de gang een verbinding tussen verblijfsruimten en geeft de bewoners de mogelijkheid om een doelgerichte wandeling door de groep te maken.

Op de verdieping worden de kleine kamertjes zoveel mogelijk samengevoegd tot zelfstandige appartementen, waar zorg op maat kan worden verleend.

De verbouwing is inmiddels gerealiseerd en de bewoners en verzorgers hebben het in gebruik genomen. Aan de inrichting van de tuin wordt nog gewerkt.