Netwerk

Category
over AB101

Samenwerken is de essentie van ons werk. Ons werk zit tussen het wat en het hoe van projecten. We helpen initiatiefnemers, opdrachtgevers en gebruikers graag met het definiƫren wat er gebouwd moet worden. Maar ondertussen kijken we vooruit en integreren de kennis van techniek tijdens het ontwerpen. Zo werken we toe naar hoe een project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. En natuurlijk is het einddoel, hoe het gebouw en de omgeving prettig gebruikt kan worden en blijven. Daarmee zitten we midden in het proces en werken we met alle disciplines samen. Te beginnen met de opdrachtgever en gebruikers. Dus zeker ook in participatie trajecten, workshop en ontwerptafels met bewoners en omwonenden door te luisteren. Zo zorgen we voor inhoud, draagvlak en betrokkenheid. Ontwerpen en engineren van projecten is altijd een multidisciplinaire opgave. We werken graag samenwerken met ontwikkelaars, collega architecten, stedenbouwkundigen, bouwkundigen, bouwers en adviseurs. Iedereen brengt zijn eigen specifieke kwaliteiten en ervaring mee in het proces. Bouwen doe je niet alleen, maar in een keten. Vanaf initiatief, via ontwerp naar realisatie is een weg waar je continu kennis en kunde verzamelt en integreert in een ontwerp. Daar heb je als architect een belangrijke rol in.

De bouw bied dynamische en helaas lang niet altijd lineaire en gelijkmatige processen. Om tijdens de looptijd van een project het geheugen te kunnen bewaken, blijven we flexibel en schaalbaar. Kennis, kunde en ervaring komen samen in mensen. AB101 is een eenmanzaak gericht op samenwerken om een persoonlijke lange termijn verbinding met een project aan te kunnen gaan en een constante kwaliteit te kunnen bieden. Een goed netwerk speelt daarin een belangrijke rol en zorgt ervoor dat we ook grote projecten tot een goed einde kunnen brengen. De zorgvuldige en open organisatie in de cloud en in samenwerkingen zorgt voor de nodige bedrijfszekerheid.