Netwerk

Categorie
over AB101

De bouw bied dynamische en helaas lang niet altijd lineaire en gelijkmatige processen. Om het geheugen en capaciteit van een project te kunnen waarborgen, blijven we flexibel en schaalbaar. Ontwerpen en engineering van projecten is altijd een multidisciplinaire opgave, waarbij we graag samenwerken met ontwikkelaars, collega architecten, stedenbouwkundigen, bouwkundigen, bouwers en adviseurs. Iedereen brengt zijn eigen specifieke kwaliteiten en ervaring mee in het proces. Een goed netwerk speelt daarin een belangrijke rol en zorgt ervoor dat we grotere projecten tot een goed einde kunde brengen. Bouwen doe je niet alleen, maar in een keten. Vanaf initiatief, via ontwerp naar realisatie is een weg waar je continu kennis en kunde verzamelt en integreert in een ontwerp.