onderzoek winkelmadepark

Categorie
project, project ondersteuning, verbouw, wonen, XOOMlab

Voor en in nauwe samenwerking met de corporatie Wooncompagnie heeft AB101 met Ted Schulten architecten de mogelijkheden van hergebruik en transformatie van de diverse gebouwen op het winkelmadepark, te Hollands Kroon onderzocht. Het park bevat 7 voormalig zorggebouwen uit verschillende tijden met diverse tussentijdse verbouwingen. Vier van deze gebouwen zijn al verouderde appartementengebouwen die worden gerenoveerd. Voor deze gebouwen is uitgebreid gekeken naar de mogelijkheden om de plattegronden te verbeteren. De overige gebouwen worden getransformeerd van zorgkamers en functies naar woongebouwen met kleine appartementen c.q. woningen. Door de grote verschillen in gebouwvormen en context, heeft dit geleid tot verschillende unieke woningen. Zo is er in het plan ook een gezamenlijk woonproject voor senioren opgenomen (Thuishuis). Hierin komen 6 mensen samen te wonen. Ze delen gemeenschappelijke leefruimten, voorzieningen, een logeerkamer en een entree, maar hebben een eigen studio.

De getoonde vogelvluchten geven de huidige en de beoogde nieuwe situatie weer. Door zoveel mogelijk uit te gaan van de bestaande gebouwen en de groene ruimten ertussen ontstaat er een unieke parkachtige woonomgeving. We versterken dit door alleen het overbodige weg te halen en de waar nodig aan te helen. De benodigde ingrepen zijn divers en krijgen allemaal eenzelfde beeldtaal. Voor de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing van de benodigde extra parkeerplaatsen en de terreininrichting wordt samengewerkt met de HB groep.

Vanwege de schaal van het project en de wisselingen in economie en beleid m.b.t. woningbouwverenigingen is er een lang voortraject geweest. Het bestuur van de Wooncompagnie, de raad van commissarissen en de wethouders van de gemeente Hollands Kroon zijn met virtual reality door het ontwerp geleid. De vele geïnteresseerde omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen bij een gezellige vrije inloopavond en 30 november kwamen 440 geïnteresseerden kijken bij de woonmanifestatie. De bouw is inmiddels goed onderweg.