Category
project, wonen

In het centrum van Nieuwegein wordt hard gewerkt aan een verbeterde tramlijn en busstation. Wij ontwerpen met Ted Schulten architecten voor Bridges Real Estate het nieuw te realiseren bouwblok B1, dat aan dit stationsplein komt te liggen ( bouwdeel D en E ). B1 is een samengesteld bouwblok, waarbij het deel aan de Zuidstedeweg met de toren door Urban Climate Architects in opdracht van Fresch Real Estate wordt ontworpen ( bouwdelen A, B en C ). In nauwe samenwerking tussen gemeente, ontwikkelaars, bouwers en ontwerpers wordt het blok vormgegeven en hard gewerkt naar start realisatie in 2022.

Gemeente Nieuwegein heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid in brede zin en er wordt integraal gekeken naar City als geheel en de rol van de gebouwen binnen City om die ambities waar te maken. Recent hebben ze de publieksprijs van de SKG Award  voor een bijzonder initiatief in duurzame gebiedsontwikkeling gewonnen. De ambities van de gemeente komen op verschillende plekken terug in het ontwerp.

We hebben als eerste in het blok ruimte gemaakt om een groene landing voor de bestaande loopbrug over de Zuidstedeweg te kunnen maken. Zo is er ruimte voor meer groen aan het stenige busstation. In het bouwblok hebben we verder openingen gemaakt, zodat de groene binnentuin zichtbaar wordt vanuit het openbaar gebied, onderdeel wordt van het ecosysteem van City en het daglicht door het blok valt. Dit hebben we versterkt door het groen over een omlopende luifel door te trekken naar de buitenzijde van het blok. Zo wordt het blok een gelaagd ensemble, waar alle gevels mee doen. Ons deel aan het stationsplein voorziet in 99 appartementen en een plint met zakelijke dienstverlening. Aan de binnenzijde zit een compacte overdekte parkeergarage voor het hele complex.

Op de parkeergarage wordt een intensieve daktuin gerealiseerd die via de openingen en luifel goed zichtbaar wordt vanuit Nieuwegein City. Deze is in een ontwerpteam nader uitgewerkt door de Van Ginkelgroep en landschapsarchitect Jeroen Hamers. Hierin komt de ambitie voor klimaatadaptatie, inheemse beplanting, biodiversiteit en bewatering van het groen samen om een aangename binnentuin te realiseren die ook echt bijdraagt aan de omgeving. De retentiekratten onder de tuin zorgen voor de duurzame bevochtiging van de planten en voorkomen overbelasting van het rioleringsstelsel. De hogere daken voeden deze retentiekratten.       

De locatie ligt aan het openbaar vervoer knooppunt, uitvalswegen en winkelcentrum Cityplaza. Daardoor is deze uitstekend geschikt voor bouwen in een hoge dichtheid en kleine huishoudens. Tegenover de dynamiek en drukte van de omgeving, proberen we in het ontwerp ook een prettige mate van beschutting te bieden voor de bewoners. De toren op de hoek is iets terug geplaatst t.o.v. de rooilijn. Hierdoor is er ruimte voor een luifel. Op de belangrijkste hoek voor het lopend publiek krijgt het gebouw zo een prettige menselijke schaal met een comfortabel windklimaat. De bewoners op de 1e verdieping krijgen tegelijk een prettige beschutting ten opzichte van de omgeving. In plaats van een besloten kijktuin zorgt het openen van de binnentuin voor een informele, ontspannen sfeer met ruimte voor ontmoeting. In plaats van het verstoppen van de fietsenstalling is er bewust voor gekozen om deze aan de gevel te leggen met directe ontsluiting van de woonblokken. Zo wordt de stalling een veilige plek met een laagdrempelig gebruik. 

Met adviseurs en het bouwteam onder leiding van Aalberts Bouw B.V. is gewerkt aan een integraal doorgewerkt ontwerp.  De GPR is daarin een middel waarbij wordt gekeken naar duurzaamheid op het gebied van energie, materiaalgebruik, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Ontwerpaspecten die wij van nature al zoveel mogelijk nastreven, maar via de GPR handen en voeten krijgen met een hoge ambitie van 8,0. Naast de speciale aandacht voor gebruik, groen en water, wordt er een collectieve warmte koude opslag gerealiseerd die zorgt voor duurzame warmte en topkoeling in de zomers.  Het ontwerp is vanaf de eerste massastudies en telmodellen in 3D uitgewerkt. De technische uitwerking in BIM staat onder de kundige leiding van Sander Bader.  Edgar Vendrig van Studio in Motion zorgt voor een soepel proces op weg naar realisatie als bouwmanager vanuit Bridges Real Estate.