Category
project, project ondersteuning, wonen

Voor een woningcorporatie hebben we een ontwerp gemaakt voor 25 sociale huur appartementen in de wijk Kop West nabij het centrum van Purmerend. De omliggende kavels zijn grotendeels ontwikkeld en daarmee is het praktisch gezien een binnenstedelijke opgave geworden. Het appartementengebouw sluit aan de straatkant aan op het stedelijke intieme karakter van de wijk. Aan de tuin- en zonzijde wordt de galerij gecombineerd met de buitenruimte. Door de galerij oplossing blijft er ruimte over voor een collectieve tuin, waarmee wordt aangesloten op het meer open en informele karakter van het binnenterrein. In de gevel wordt door een verticaal ritme aangesloten op de pandsgewijze opzet van de directe omgeving, zonder dat de eenheid van het gebouw verloren gaat. Dit wordt ondersteund door accenten in het metselwerk. In het smalle deel van de straat zorgt een setback op de bovenste laag voor een passender schaal. Iets uit de gevel stekende franse balkons zorgen voor een levendig gevelbeeld in deze straat. De setback leidt ook een klein hoogte accent in op de hoek aan het pleintje.

Met de corporatie hebben we gezocht naar de balans tussen ruimtebehoefte van bewoners en betaalbaarheid ( van realisatie en huur ). De woningplattegrond focust op optimaal gebruik van de beperkte ruimte door bijvoorbeeld een entree direct in verblijfsruimte te realiseren. De woningen kunnen aangepast worden voor toegankelijkheid door samenvoeging van toilet met badkamer. Vanuit de context en stedenbouwkundige randvoorwaarden hebben we gekozen voor een doorzon woning.

Het ontwerp is inmiddels gerealiseerd.

Dit ontwerp is samen met Ted Schulten gemaakt en wordt technisch uitgewerkt in samenwerking met Sander Bader.