onderzoek winkelmadepark

Categorie
project, project ondersteuning, verbouw, wonen

In nauwe samenwerking met de corporatie Wooncompagnie heeft AB101 met Ted Schulten architecten de transformatie van het voormalig zorgcomplex Winkelmadepark vormgegeven.  Het park bevat 7 voormalig woon- / zorg gebouwen uit verschillende tijden met diverse tussentijdse verbouwingen.

4 van deze gebouwen zijn al verouderde appartementengebouwen die zijn gerenoveerd. Voor deze appartementsgebouwen is uitgebreid gekeken naar de mogelijkheden om de woonkwaliteit te verbeteren en het energielabel te verhogen naar A of hoger. Er is diversiteit in de woningen aangebracht door op diverse plekken 2 kleinere appartementen horizontaal samen te voegen en door in een blok 2 appartementen boven elkaar samen te voegen tot eengezinswoningen.

De overige gebouwen zijn getransformeerd van zorgkamers en functies naar woongebouwen met kleine appartementen c.q. woningen. Door de grote verschillen in gebouwvormen en context, heeft dit geleid tot verschillende unieke woningen. Zo is er in het plan ook een gezamenlijk woonproject voor senioren opgenomen (Thuishuis). Hierin komen 6 mensen samen te wonen. Ze delen gemeenschappelijke leefruimten, voorzieningen, een logeerkamer en een entree, maar hebben een eigen appartement.

De vogelvlucht impressies geven de oude en de nieuwe situatie weer. Door zoveel mogelijk uit te gaan van de bestaande gebouwen en de groene ruimten ertussen ontstaat er een unieke parkachtige woonomgeving. We versterken dit door alleen het overbodige weg te halen en de waar nodig aan te helen. De benodigde ingrepen en toevoegen zijn divers, maar hebben allemaal eenzelfde beeldtaal. Voor de nadere landschappelijke uitwerking van het ontwerp met de benodigde extra parkeerplaatsen is samengewerkt met de HB groep. Het project is gerealiseerd door bouwbedrijf Tuin.

Vanwege de schaal van het project en de wisselingen in economie en beleid m.b.t. woningbouwverenigingen is er een lang voortraject geweest, waarin veel scenario’s zijn onderzocht. Het bestuur van de Wooncompagnie, de raad van commissarissen en de wethouders van de gemeente Hollands Kroon zijn met virtual reality op lokatie door het ontwerp geleid en meegenomen in de voorstellen. De vele geïnteresseerde omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen bij een gezellige vrije inloopavond en 30 november kwamen 440 geïnteresseerden kijken bij de woonmanifestatie.

De Wooncompagnie heeft zeer actief ingezet op gemeenschapsvorming in dit bijzondere project. De bewoners zijn gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan deze gemeenschap. Dit maakt het groene park met de hoogwaardige getransformeerde woningen tot een echte sociale en menselijke woonomgeving. Er is door Frans Bromet een documentaire gemaakt, waarin dit aspect mooi in beeld is gebracht: https://youtu.be/9qkspVodorE

 

Fotografie: Luuk Kramer / Jaap Lotstra