kleinschalig woonzorggebouw downdriehoek

Voor de stichting de downdriehoek hebben we een ontwerp van een kleinschalig woonzorg gebouw voor jongeren met een verstandelijke beperking op het Winkelmadepark mogen maken. Het is een wooninitiatief van ouders voor hun jong volwassen kinderen met een verstandelijke beperking. De ouders hebben voorzien dat ze niet eeuwig voor hun kinderen kunnen zorgen en zijn samen al een tijd op zoek naar een plek waar hun kinderen prettig en ondersteund kunnen samenleven. Op het terrein van Winkelmadepark was nog een open plek voor een dergelijk kleinschalig woongebouw. Winkelmadepark is eigendom van de corporatie Wooncompagnie en zij zijn dan ook de actieve aanjagers en opdrachtgevers van de ontwikkeling.

Winkelmadepark is opgezet als een gemeenschap, waar de inwoners een bijdrage leveren en actief invloed hebben op de inrichting en het gebruik van het gebied. De eerste fase van het project is dan ook gegaan over het informeren en betrekken van deze gemeenschap. Ongeveer 1/3 van de bewoners was direct positief over de ontwikkeling. 1/3 was voorzichtig positief met kanttekeningen en vragen. De laatste 1/3 waren in eerste instantie vooral bezorgd en hadden bezwaren. Aan de hand van een maquette hebben we stap voor stap de afwegingen uitgelegd die hebben geleid tot de vorm en positie van het gebouw op het kavel. Daarmee werd duidelijk dat er oog was voor de omgeving en dat er in het ontwerp rekening gehouden is met de aansluiting op het Winkelmadepark en de omgeving. Ook vanuit de beoogde ondersteunende zorgpartij ( pluzorg ) en vanuit de ouders is er toelichting gegeven over wat er te verwachten valt van de jongeren in de omgeving. Deze communicatiestrategie hebben we ook voor omwonenden uitgevoerd. Zo is de omgevingsvergunning ( met strijdigheid t.o.v. bestemmingsplan ) uiteindelijk zonder bezwaren verkregen. We hebben tijdens het proces de jongeren verschillende keren mogen ontmoeten en meenemen op locatie en door het ontwerp. Ze krijgen allemaal een eigen zelfstandige studio. Daarnaast is er 24-uurszorg aanwezig en hebben ze een grote woonkamer met keuken aan een compacte tuin.

We hebben een ontwerp met dragende gevels- en corridorwanden, waardoor de verdere indeling flexibel is aan te passen voor toekomstig ander gebruik. De bouw is gebaseerd op zoveel mogelijk prefabricatie met uiteindelijk een prefab betonnen casco, afgewerkt met HSB gevel elementen. Daarmee wordt de bouwtijd en de overlast op locatie verkort. De bouw is van start en eind dit jaar ( 2024 ), zullen de jongeren in hun nieuwe thuis kunnen trekken. Het ontwerp is gemaakt in samenwerking met Ted Schulten. Het ontwerp is in bouwteam uitgewerkt en wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Tuin. Het prefab betonnen casco wordt door Spaansen geleverd.