Categorie
project, project ondersteuning

Naast alle concrete en grotere projecten, werken we ook aan diverse studies en onderzoeken. Door middel van analyses, telmodellen en stedenbouwkundige schema’s onderzoeken we de kwaliteiten en mogelijkheden van locaties. Dit soort studies in de beginfases van projecten zijn vaak nodig om de gesprekken tussen ontwikkelaars, corporaties en gemeentes van informatie te voorzien. In deze dialogen worden de kernkwaliteiten van een toekomstig project al vaak vastgelegd en dit is de reden waarom wij heel graag in deze fase meedenken en onze expertise laten gelden. We gebruiken onze kennis van processen en resultaten om vroegtijdig een mogelijk toekomstperspectief te schetsen. Hierbij houden we ons vast aan een stelregel dat eerst de structuur en dan de vorm komt. De vorm is flexibel en kan eventueel ook op andere wijze worden ingevuld, maar de structuur legt een heldere basis waar aantallen, haalbaarheid en stedenbouwkundige kwaliteit in worden vastgelegd.

Op dit moment werken we bijvoorbeeld aan:

  • een verkenning van een naoorlogse wederopbouw wijk met sociale huurwoningen
  • diverse verduurzamingsopgaven van bestaande sociale huurwoningen
  • een transformatie van een klein wijksteunpunt naar appartementen voor zelfstandig wonende jongeren met begeleiding ( Leekerweide )
  • een transformatie van groepswoningen naar appartementen voor zelfstandig wonen met begeleiding ( Leviaan )
  • diverse stedenbouwkundige verkenningen voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van tijdelijke tot permanente woningen