Category
project, project ondersteuning

Naast alle concrete en grotere projecten, werken we ook aan diverse studies en onderzoeken. Door middel van analyses, telmodellen en stedenbouwkundige schema’s onderzoeken we de kwaliteiten en mogelijkheden van locaties. Dit soort studies in de beginfases van projecten zijn vaak nodig om de gesprekken tussen ontwikkelaars, corporaties en gemeentes van informatie te voorzien. In deze dialogen worden de kernkwaliteiten van een toekomstig project al vaak vastgelegd en dit is de reden waarom wij heel graag in deze fase meedenken en onze expertise laten gelden. We gebruiken onze kennis van processen en resultaten om vroegtijdig een mogelijk toekomstperspectief te schetsen. Hierbij houden we ons vast aan een stelregel dat eerst de structuur en dan de vorm komt. De vorm is flexibel en kan eventueel ook op andere wijze worden ingevuld, maar de structuur legt een heldere basis waar aantallen, haalbaarheid en stedenbouwkundige of landschappelijke kwaliteiten in worden vastgelegd.

Op dit moment werken we bijvoorbeeld aan:

  • voor een corporatie aan een schetsontwerp voor een appartementengebouw in een naoorlogse wederopbouw wijk
  • diverse verduurzamingsopgaven van bestaande sociale huurwoningen
  • een onderzoek naar een gebiedsontwikkeling rondom een voetbalclub
  • verduurzaming bestaande woningen