Naast alle concrete en grotere projecten, werken we ook aan diverse studies en onderzoeken. Door middel van analyses, telmodellen en stedenbouwkundige schema's onderzoeken we de kwaliteiten en mogelijkheden van locaties. Dit soort studies in de beginfases van projecten zijn vaak nodig om de gesprekken tussen...

In nauwe samenwerking met de corporatie Wooncompagnie heeft AB101 met Ted Schulten architecten de transformatie van het voormalig zorgcomplex Winkelmadepark vormgegeven.  Het park bevat 7 voormalig woon- / zorg gebouwen uit verschillende tijden met diverse tussentijdse verbouwingen. 4 van deze gebouwen zijn al verouderde appartementengebouwen die...

Voor een woningcorporatie hebben we een ontwerp gemaakt voor 25 sociale huur appartementen in de wijk Kop West nabij het centrum van Purmerend. De omliggende kavels zijn grotendeels ontwikkeld en daarmee is het praktisch gezien een binnenstedelijke opgave geworden. Het appartementengebouw sluit aan de straatkant...

De transformatie van zorgcomplex Lelypark in Wieringerwerf is ontstaan uit een onderzoek met Ted Schulten architecten naar de mogelijkheid om een deel van het complex om te zetten naar kleinschalige woongroepen voor psychogeriatrische zorg. Dit waren tot voor kort nog de klassieke lange gangen met individuele cliëntenkamers. De...

Black Jack is een CPO traject op initiatief van XOOMlab collega's; Rene de Prie en Dirk Jan van Wieringhen Borski. Het is een flexibel casco met appartementen variërend van 50 - 150 m2, diverse bedrijfsruimten en een appartementenhotel. Het gebouw is naast flexibel ook energie-neutraal....

SPEELTUIN GEBOUW Voor en met ANA architecten hebben we een uitgebreide renovatie van het speeltuin gebouw op het Barentszplein in Amsterdam ontworpen. In nauwe samenwerking met het stadsdeel hebben we nadrukkelijk de relatie met het plein en de speeltuin versterkt. In het ontwerp hebben we een...

In Amersfoort heeft AB101 met en voor Harvey Otten een vrijstaande woning in het fraaie plan Bos Uyterlinde gerealiseerd. De woning wordt via een hellingbaan benaderd, waardoor de geparkeerde auto's vanuit het gemeenschappelijke hof aan het zicht worden onttrokken. De entree ligt op het laagste nivo,...

Project ondersteuning voor andere partijen is voor ons een methode om aan grotere en uitdagende projecten te kunnen werken en daardoor onze kennis, ervaring en professionaliteit te vergroten. Wij werken als projectarchitect of projectleider met verantwoordelijkheid voor de productie van het tekenwerk, bij voorkeur vroeg in...

Voor en met Dirk Jan van Wieringhen Borski ( b-n-b architecten ) heeft AB101 het woongebouw op Zeeburgereiland te Amsterdam, vanaf het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt. Het ontwerp voor envelop 7, voorziet in 30 appartementen in de sociale huursector op een compact kavel. De zaagtand structuur...

Voor Centrum Projecten hebben Ted Schulten en AB101 een ontwerp gemaakt voor het transformeren en uitbreiden van een wijkwinkelcentrum te Zoetermeer Noordhove. Ingrepen zijn de toevoeging van een extra supermarkt, integreren van het losstaande wijkcentrum en het verbeteren van de relatie met het naastgelegen park. De kleurrijke...

Wij werken standaard in 3D. BIM is een gereedschap dat wij inzetten om de kwaliteit van ons eigen werk en de dienstverlening te verhogen. Gevels, doorsneden, plattegronden en details zijn op elkaar afgestemd. Oppervlakten en inhouden zijn geautomatiseerd opgenomen in onze werkwijze en daarom altijd...